Sermons - 1 Peter

The Living, Resurrected Jesus 1 Peter 1:3-5 Pastor Ken Otwell March 31, 2024 (Morning)
Genuine Faith 1 Peter 1:1-7 Pastor Ken Otwell November 12, 2023 (Morning)
Blessings of Being Born Again 1 Peter 1:3-9, 23 Pastor Ken Otwell July 9, 2023 (Morning)
A Redeemed People 1 Peter 1:13-19, 23 Pastor Ken Otwell September 24, 2017 (Morning)